مجيد اونق
مجيد اونق

مجيد اونق

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: آبخیزداری

پست الكترونيكي: onagh(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 19764
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان