مجيد اونق
مجيد اونق

مجيد اونق

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاد

گروه آموزشی:

پست الكترونيكي: ownegh(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 25251
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان