وبگاه شخصی مجيد اونق

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: مجيد
نام خانوادگي: اونق
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: نامشخص
رتبه علمی: استاد
صفحه خانگي: http://onagh.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: ownegh@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 33215
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان